דו״חות שנתיים

"הקושי הגדול ביותר מופיע בהתחלה. הוא נקרא להתכונן"

אייזק אסימוב

דו"ח שנתי הוא שיקוף הפעילות העסקית של הלקוח במהלך השנה לרשויות המיסים. הדו"ח מפרט את הכנסותיו והוצאותיו מכל פעילות החייבת והפטורה ממס, שהיתה לו במהלך שנה מסוימת.

לאורך כל השנה הנהלת החשבונות של משרדנו אמונה על ניהול הדיווחים למקדמות והתשלומים השוטפים לרשויות המס, ועל דיווחים חודשיים או דו-חודשיים (תלוי בדרישת המוסדות). בסוף שנת המס נערך דו"ח שנתי שמסכם את כל הפעילות השנתית של העסק, סריקה ושיקוף ללקוח של המצב בעסק ותכנון שנת המס הבאה. במהלך העבודה על הדו"ח השנתי מתבצע תכנון מס מקסימלי לטובת הלקוח וניצול מקסימלי של נקודות זכות.

חשוב לציין כי הדו"ח השנתי עובר דרך שני גופים במשרדנו – ראשית רו"ח עורך את הדו"ח ולאחר מכן, בלי יוצא מהכלל, בדיקה וביקורת ע"י מייסד המשרד אהרון טויג.

לאורך השנים משרדנו ערך מעל עשרות אלפי דו"חות שנתיים של חברות, שותפויות ועצמאיים, ואנו דוגלים ומקפידים על שירות יוזם, כך שהעבודה שנעשית מאחורי הקלעים במשרדנו מכוונת לזיהוי ומניעה מוקדמת של טעויות מיסוי נפוצות. הלקוח מקבל הנחיות חשבונאיות שוטפות וברורות בכדי למקסם את הפעילות החשבונאית לטובת העסק שלו.

משרדנו מעניק שירות לעריכת דו"חות שנתיים לעוסקים פטורים, מורשים, שותפויות וחברות בע"מ. אנו סוקרים באופן אישי עם כל לקוח את התנהלות העסק, ביצועיו ותכנון קדימה.

תפריט