ייצוג מול רשויות המס

"הניסיון טוב מן התאוריה"

פתגם איטלקי

הניסיון עתיר השנים והידע הנרחב שצבר אהרון טויג מול רשויות המס בישראל, לרבות תפקידו כמפקח במס הכנסה לשעבר, מעמידים לרשות הלקוחות כלים רבים להתמודדות מול דרישות הרשויות השונות תוך מתן פתרונות יעילים ומקצועיות חסרת פשרות.

ייצוג מול רשויות המס הוא חלק אינטגרלי מהשירות הכולל שמשרדנו מעניק לכלל לקוחותיו, ומתחלק לשני סוגים:

ייצוג שוטף מול רשויות המס

דיווחים של הנהלת החשבונות על בסיס חודשי או דו חודשי, התנהלות ישירה ושוטפת מול רשויות המס בכל סוגיה, טיפול בביקורות פתע וביקורות סמויות, פתרון ומתן מענה מיידי מול הרשויות.

ייצוג בדיוני מס הכנסה ומע"מ

בדרך כלל, כאשר רשות מס בוחרת לבחון עסק על בסיס תהיות או חשדות שעולות בפניו, מפקח מטעם אותה רשות פונה למשרד רו"ח המייצג את הלקוח ודורש לבדוק את תיק הלקוח. המפקח ידרוש חומר ואסמכתאות על שאילתות פתוחות של תיק העסק, ויקבע דיון פרונטלי מול בעל העסק. בנקודה זו, צוות משרדנו מגיע לדיון, ופוטר את הלקוח מהתייצבות בעצמו, אלא אם יש דרישה מיוחדת מהרשות.

תפריט