הצהרות הון

הצהרת הון היא דיווח על כלל הנכסים, מכל סוג, הנמצאים בבעלותו של הנישום במועד הדרישה להגשתה. הזהרה זו היא אחת מהדרכים של רשות המיסים לוודא שהמידע בדוחות השנתיים המוגשים ע"י העוסק (פטור/מורשה/בעל מניות) הם נכונים, מדוייקים ומלאים.

כל עוסק ידרש להצהרת הון, כל 4-6 שנים, ועל ההצהרה לכלול פירוט מלוא חשבונות הבנק, פירוט משכנתאות והלוואות כספיות, רכוש נדל"ן ומטלטלין, חסכונות, השקעות, החזקה בניירות ערך, מניות ואופציות ונכסים נוספים בבעלותו.

מטרת הצהרת ההון הינה לזהות פערים מהצהרת ההון הקודמת של הלקוח – הכנסות שלא דווחו או שדווחו בחסר, נכסים שלא דווחו, כספים והשקעות הוניות שלא דווחו, כספים ונכסים בחו"ל, ולכן ישנה חשיבות עליונה לאופן עריכתה וצורת ההצגה.

מילוי לא תקני של הצהרת ההון יכול להוביל לחבויות מס לא מידתיות, אך מוצדקות בהמשך חיי העסק ועל כן יש להפקיד את עריכת הצהרת ההון בידיים של משרד מקצועי ומנוסה.

לאורך 3 עשורים משרדנו צבר ניסיון רב במילוי הצהרות הון ומקפיד על הכנת הצהרות מקיפות, מדויקות ויסודיות על מנת למנוע טעויות שיגבו מחיר רב ומיותר מהלקוח בהמשך פעילותו העסקית.

תפריט